Izolacje poziome

Izolacja pozioma fundamentu jest potrzebna jako zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym wody. Izolacja stosowana podczas wznoszenia budynku czasami wymaga odtworzenia po wielu latach. Wykonujemy takie izolacje metodą ciśnieniową – iniekcyjną żywicami poliuretanowymi o stałej objętości, spienialnymi żywicami lub żelami akrylowymi, uzyskując poprawę stanu na wiele lat.