Izolacje kurtynowe – Trójmiasto

Izolacje strukturalne – izolacja struktury muru. Służą do odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej muru bez konieczności odkopywania budynku, odtwarzania schodów, chodników, zamykania pasa ruchu i kosztów z tym związanych.

Iniekcja kurtynowa oznacza wtórne, naprawcze uszczelnienie od wewnątrz elementów budowlanych przykrytych gruntem, narażonych na wilgoć lub wodę od strony gruntu. W praktyce dotyczy to piwnic, kanałów, tuneli, szybów windowych. Iniekcję kurtynową, nazywaną też „żelowaniem” stosuje się wówczas, gdy izolacji określonego elementu budowlanego nie da się naprawić metodami tradycyjnymi lub też odsłonięcie obiektu wiąże się z niewspółmiernie dużymi nakładami czasu i kosztami.

Iniekcja kurtynowa chroni budowlę przed zawilgoceniem przez wody gruntowe i opadowe.

Powodem nieszczelności budowli przykrytych gruntem jest z reguły wadliwie wykonana izolacja zewnętrzna pionowa. Innymi przyczynami mogą być:

  • starzenie się wcześniej wykonanych zabezpieczeń,
  • zmienne warunki wód gruntowych,
  • ruchy budowli.

Woda wnika w budowle poprzez spoiny, pustki i wadliwe uszczelnienia. Zmienne warunki klimatyczne, szczególnie mechanizm zamarzania i rozmarzania doprowadza do dalszych szkód i w konsekwencji do powierzchniowych odprysków i ubytków w substancji budowlanej.

Izolacja ciśnieniowa murów

Izolacja ciśnieniowa to technika mająca na celu zabezpieczenie budynku przed wodą, która może prowadzić do poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych i degradacji materiałów budowlanych. Iniekcja pod ciśnieniem polega na wprowadzaniu specjalnych uszczelniaczy lub żywic do szczelin i pęknięć w strukturze budynku. Te materiały zastygają, tworząc nieprzepuszczalną dla wody warstwę i skutecznie chroniąc mury.

Izolację ciśnieniową w Gdańsku stosujemy w miejscach takich jak piwnice, garaże podziemne czy tunele, gdzie obiekty są narażone na wodę napierającą. Brak odpowiedniej izolacji może prowadzić do poważnych problemów strukturalnych, włączając w to rozwinięcie się pleśni, korozję metalowych elementów konstrukcyjnych i inne szkody. Izolacje ciśnieniowe są kluczowe dla długotrwałego utrzymania struktur budowlanych. Ich odpowiednie zastosowanie pomaga w zachowaniu integralności budynków oraz uniknięciu kosztownych napraw związanych z wilgocią i wodą w budynku.