Izolacje pionowe fundamentów

Fundament to najważniejsza część domu. Przy niedostatecznej termo- i hydroizolacji rodzi bardzo przykre i kosztowne konsekwencje. Wielokrotnie „naprawialiśmy” izolacje fundamentów w kilkuletnich domach, gdzie grzyb przejął rolę głównego gospodarza- a doskonale wiemy, jak niebezpieczne jest to dla zdrowia człowieka.

Izolacja pionowa fundamentu chroni ściany zewnętrzne przed bocznym napływem wody opadowej, wody z gruntu oraz wilgoci. Należy pamiętać również o zastosowaniu termoizolacji fundamentu stosując styropian ekstrudowany XPS lub nanosząc izolację bezszwową z piany PUR zamkniętokomórkowej oraz zastosowaniu folii kubełkowej w celu jej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.