Uszczelnianie podłoży, konsolidacja gruntu

 

Grunt, na którym zbudowany jest dom, może być spoisty lub niespoisty, wilgotny, mokry lub suchy, bardziej lub mniej plastyczny. Określenie rodzaju gruntu ma kluczowe znaczenie w budownictwie. Czasem zmiana warunków geologicznych w najbliższym otoczeniu inicjuje problem osiadania budowli widoczny jako pęknięcia ścian czy osiadanie posadzek. Po zbadaniu gruntu i opracowaniu technologii przystępujemy do działań mających na celu zatrzymanie procesu osiadania, poprzez wtłaczanie odpowiednich żywic w ustalone punkty pod budynkiem, zamieniając pustki i kawerny wytrzymałym i lekkim materiałem, tworząc tym samym mikropale. Wytworzone mikropale zapobiegają dalszemu osiadaniu budowli.