Podnoszenie posadzek

Posadzki narażone są na działanie różnorodnych szkodliwych czynników, dlatego są podatne na powstawanie uszkodzeń. Naprawa pęknięć betonu, z którego została wykonana posadzka, wypiętrzanie części płyt, zapadanie się podłóg. Znalezienie przyczyny to pierwszy etap naszych działań, kolejny to opracowanie sposobu naprawy przy zastosowaniu odpowiednich materiałów. Ważne jest określenie, z jakim typem usterki ma się do czynienia czy to powierzchni betonowych, konstrukcji żelbetowych czy powierzchni obciążonych dynamicznie. Dobrze dobrany sposób wykonania systemu iniekcyjnego oraz stosowanie właściwych komponentów to klucz do sukcesu. Naprawy wykonujemy w krótkim czasie, najczęściej bez konieczności większych ingerencji w działalność podstawową przeznaczonych powierzchni.

Stabilizacja płyt betonowych, wzmacnianie konstrukcji

Niezależnie od tego, czy nawierzchnia betonowa stanowi most, drogę, lotnisko, czy podłoże budynku przemysłowego to stabilność tej konstrukcji jest kluczowa do jego użytkowania. Niestety z biegiem czasu lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania pojawiają się pęknięcia, nierówności powierzchni, zapadanie fragmentów podłoża. Użytkowanie takich powierzchni staje się uciążliwe, wręcz niebezpieczne. Taka wada może mieć wpływ również na konstrukcję nośną budowli. W takiej sytuacji możemy zaproponować naprawę poprzez zastosowanie specjalistycznych systemów, które z dużą dokładnością wyrównają oraz ustabilizują powierzchnię.