Uszczelnienia dylatacji fundamentów i przerw roboczych oraz przejść rurowych

Każda betonowa ściana oporowa, płyta fundamentowa, ściana fundamentowa lub zbiornik, musi posiadać szczeliny i przerwy konstrukcyjne. Mogą być to robocze przerwy konstrukcyjne lub szczeliny dylatacyjne. Jednakże wszystkie takie szczeliny i przerwy stykające się bezpośrednio z gruntem z czasem przeciekają. Dlatego wykonujemy naprawę dyletacji fundamentów bez okopywania metodą iniekcyjną nieszczelności.

Uszczelnienie betonu, rys i pęknięć

Pęknięcia betonu są zjawiskiem normalnym. Natomiast jeśli rozwarcie rysy przewyższa normę, to wnikająca woda będzie powodowała  przyspieszoną degradację przegrody. Najlepszą metodą naprawczą jest wypełnienie rys i pęknięć w betonie dedykowanym materiałem poprzez iniekcję pod odpowiednim ciśnieniem.