Wychodząc naprzeciw poważnym problemom, spowodowanym poprzez niszczące działanie wody na budowle, proponujemy efektywne i specjalistyczne rozwiązania technologiczne w różnych obszarach napraw i przeciwwodnej ochrony budynków. Poliuretanowe, epoksydowe i akrylowe środki iniekcyjne.

Środki iniekcyjne stosuje się od 40 lat do naprawy murów z cegły, żelbetonu, murów o dużej grubości, obiektów zabytkowych jak również uszczelniania tuneli, szybów wind czy zbiorników wodnych. Poza skuteczną hydroizolacją środki iniekcyjne to wzmacnianie konstrukcji poprzez uszczelnianie rys, uszczelnianie przerw roboczych czy wypełnianie dylatacji.

Uszczelnianie powierzchniowe
Do uszczelniania powierzchniowego budowli wykorzystujemy specjalne materiały uszczelniające firmy WEBAC, które mają zastosowanie zarówno w budowlach przykrytych ziemią jak i odsłoniętych.

Zwracając uwagę na właściwości obiektu (temperatura i wilgotność powietrza), określając napór wody oraz Istniejące przerwy w ciągłości powierzchni, np. przejścia rurowe. Analizując również stan (techniczny) podłoża dobieramy odpowiedni produkt oraz odpowiednio przygotowujemy podłoże do jego zastosowania. Iniekcje wykonujemy starannie ze szczególną dbałością o uzyskanie ciągłości izolacji. Po skończonych pracach otwory po iniekcjach zaklejamy a w razie konieczności stosujemy specjalne powłoki epoksydowe lub tynki regeneracyjne.

Dostawcą materiałów jest firma WEBAC.